Rewitalizacja Piotrkowskiej i Manufaktury (XXI wiek)

Początek XXI wieku przyniósł ze sobą intensywne prace rewitalizacyjne w Łodzi, skupiające się głównie na odnowieniu ulicy Piotrkowskiej oraz adaptacji kompleksu fabrycznego Manufaktury na potrzeby centrum handlowo-rozrywkowego. Prace te zmieniły oblicze miasta, czyniąc z niego atrakcyjne miejsce dla mieszkańców i turystów. Ulica Piotrkowska, serce Łodzi, stała się reprezentacyjnym deptakiem, podczas gdy Manufaktura przekształciła się w jeden z największych w Polsce kompleksów multimedialnych, łączących historię z nowoczesnością. Te zmiany wpłynęły na ożywienie ekonomiczne, kulturalne i społeczne miasta, umacniając jego rolę jako ważnego ośrodka miejskiego w Polsce.