Czarny Marzec w Łodzi (1981)

Czarny Marzec w 1981 roku to kolejny kluczowy moment w historii Łodzi, kiedy to w odpowiedzi na nasilające się represje wobec „Solidarności” i narastający kryzys gospodarczy, mieszkańcy miasta masowo wyszli na ulice. Protesty te były brutalnie tłumione przez milicję i ZOMO, co doprowadziło do tragicznych skutków, w tym śmierci jednego z protestujących. Czarny Marzec stał się symbolem oporu przeciwko represji oraz wyrazem dążenia do wolności i niezależności, co ostatecznie przyczyniło się do upadku komunizmu w Polsce.