Marzec 1968 w Łodzi

Wydarzenia Marca 1968 roku miały głęboki wpływ na Łódź, podobnie jak na resztę Polski. Były to czasy intensywnych protestów studenckich, które rozprzestrzeniły się z Warszawy na inne miasta, w tym na Łódź. Protesty te, choć motywowane przyczynami politycznymi i społecznymi, w Łodzi nabrały również lokalnego wymiaru ze względu na silną obecność społeczności żydowskiej. Represje, jakie nastąpiły, doprowadziły do emigracji wielu czołowych intelektualistów i artystów. Marzec 1968 roku był punktem zwrotnym w historii Polski, a jego skutki były odczuwalne także w Łodzi przez długie lata.