Roman Polański

Roman Polański, urodzony w Paryżu, jednak jego dzieciństwo nierozerwalnie związane jest z Łodzią, gdzie przeprowadził się wraz z rodzicami. Miasto to miało ogromny wpływ na formowanie się jego późniejszych zainteresowań artystycznych. Polański to jeden z najbardziej rozpoznawalnych reżyserów filmowych na świecie, a jego kariera rozpoczęła się właśnie w Polsce. Łódź, z jej bogatym dziedzictwem kulturalnym i historycznym, była miejscem, gdzie Polański doświadczył wielu wyzwań, które później znalazły odzwierciedlenie w jego twórczości.