Julian Tuwim

Julian Tuwim, poeta, tłumacz i jeden z najważniejszych przedstawicieli polskiej literatury XX wieku, urodził się w Łodzi. Jego twórczość, pełna liryzmu, ale i społecznej krytyki, była mocno zakorzeniona w wielokulturowym środowisku miasta. Tuwim, jako współzałożyciel grupy poetyckiej Skamander, znacznie przyczynił się do rozwoju polskiej literatury. Łódź pozostawała dla niego nieustannym źródłem inspiracji i miejscem, do którego często powracał w swoich dziełach.