Jerzy Kosiński

Jerzy Kosiński, pisarz i scenarzysta filmowy, choć urodził się w Łodzi, większość swojego życia spędził poza Polską. Jego kontrowersyjna i fascynująca twórczość odzwierciedla doświadczenia wojenne i powojenne, a także złożoność ludzkiej natury. Łódź, jako miejsce jego młodości, miała duży wpływ na jego późniejsze prace. Kosiński jest autorem takich dzieł, jak „Malowany ptak” i „Bycie tam”, które zyskały międzynarodowe uznanie.